GLOBE WIMAX COMPLETE TUTORIAL PAGE 5

Importante:
1. Dapat ay naka DIRECT ang CONNECTION ng MODEM sa COMPUTER via LAN CABLE (Pwede din sa ROUTER)
2. Dapat ay naka ENABLE ang TELNET sa COMPUTER mo
3. Make SURE na HINDI SIRA ang WIMAX MODEM mo

Ang ilalagay ko dito ay ang tinatawag na MANUAL CHANGING through CMD
Merong 2 Paraan para gawin ito:
1. Ikaw ang magta-type isa isa ng COMMAND – MAHIRAP AT NAKAKATAMAD ITO
2. VBScript File – ito ang PINKAMADALI kasi ay DOUBLE CLICK lang ang FILE at AUTOMATIC na itong magPAPALT

 

For BM622 2009 – 2010

MANUAL CHANGING
1. Click RUN type CMD
2. Telnet 192.168.1.1
3. Login: wimax
Password: wimax820
4. setallmacaddr 20:2B:C1:00:00:00
5. restoredef

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.1.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”wimax”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”wimax820″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”setallmacaddr 20:2B:C1:00:00:00 ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”restoredef ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

For BM622 2011

MANUAL CHANGING
1. Click RUN type CMD
2. Telnet 192.168.1.1
3. Login: Firefly
Password: $P4mb1h1r4N4m4nT0!!
4. display allmacaddr
5. xiugai allmacdizhi 20:2B:C1:00:00:00
6. restoredef

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.1.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”Firefly”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”$P4mb1h1r4N4m4nT0!!”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”display allmacaddr ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”xiugai allmacdizhi 20:2B:C1:00:00:00 ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”restoredef ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

 

For BM622i 2010

MANUAL CHANGING
1. Click RUN type CMD
2. Telnet 192.168.254.1
3. Login: wimax
Password: wimax820
4. diag set macaddr 20:2B:C1:00:00:00
5. diag restore default

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.254.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”wimax”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”wimax820″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”diag set macaddr 20:2B:C1:00:00:00 ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”diag restore default ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

For BM622i 2011

MANUAL CHANGING
1. Open the UPGRADER ( Wait for 2 – 3 minutes )
2. Click RUN type CMD
3. Telnet 192.168.254.1
4. Login: Firefly
Password: $P4mb1h1r4N4m4nT0!!
4. xiugai macdizhi 20:2B:C1:00:00:00
5. diag restore default

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.254.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”Firefly”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”$P4mb1h1r4N4m4nT0!!”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”xiugai macdizhi 20:2B:C1:00:00:00″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”diag restore default”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

 

For BM622i 2011 MASTER MAC and SERIAL credit to armorofgod

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”telnet 192.168.254.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”Firefly”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”$P4mb1h1r4N4m4nT0!!”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”xiugai serialnum 500807778001023836″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”xiugai macdizhi 00:25:68:9C:45:2A”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2500

cloner.SendKeys”diag reboot”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

‘FG8S_9Sc16tnklTPjn1wfA

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.254.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”Firefly”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”$P4mb1h1r4N4m4nT0!!”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”xiugai macdizhi 20:2B:C1:00:00:00 ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”diag reboot ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

For BM622M 2012 credit to markshiatle

MANUAL CHANGING
1. Click RUN type CMD
2. Telnet 192.168.254.1
3. Login: Firefly
Password: $P4mb1h1r4N4m4nT0!!
4. sncfg dset WAN_MAC_ENCRY C8:00:00:00:00:00
5. sncfg dset WAN_MAC C8:00:00:00:00:00
6. sncfg dset LAN_MAC C8:00:00:00:00:00
7. sncfg commit
8. sncfg reload
9. reboot

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.254.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 4000

cloner.SendKeys”Firefly”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”$P4mb1h1r4N4m4nT0!!”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”sncfg dset WAN_MAC_ENCRY C8:00:00:00:00:00″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”sncfg dset WAN_MAC C8:00:00:00:00:00″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”sncfg dset LAN_MAC C8:00:00:00:00:01″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”sncfg commit”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”sncfg reload”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 1000

cloner.SendKeys”reboot”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”exit”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 500

FOR BM622M SERIES ( 34, C8, 0C, E8, 5C )
FOR OLD SERIES ( 20, 40, 84, 30, etc etc )


8. AFTER MO MA-APPLY AY WAIT MO NALANG KUMONECT

For BM625

MANUAL CHANGING
1. Click RUN type CMD
2. Telnet 192.168.1.1
3. Login: wimax
Password: wimax820
4. setallmacaddr 20:2B:C1:00:00:00
5. restoredef

VBScript

Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
cloner.run”cmd”
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys”telnet 192.168.1.1″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”wimax”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”wimax820″
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 2000

cloner.SendKeys”setallmacaddr 20:2B:C1:00:00:00 ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

cloner.SendKeys”restoredef ”
cloner.SendKeys(“{Enter}”)
WScript.Sleep 3000

ADDITIONAL INFORMATION
CLICK ME credit to paranoia_rebirth

 

Advertisements

Leave a Reply or Message.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s