ePassport Appointment System

PHILIPPINE EMBASSY RIYADH

Upang mabawasan ang oras ng paghihintay ng mga aplikante at mapabilis ang transaksyon ng mga aplikante sa Consular Section, ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ay bumuo ng isang  E-passport Online Appointment System para sa passport renewal.

(To reduce the waiting time of applicants as well as the time they transact at the Consular Section, the Philippine Embassy in Riyadh is introducing an E-passport Online Appointment System for passport renewal. )

Paalala/Reminders:

Pinapaalalahanan ang lahat na iwasan ang pagkuha ng doble-dobleng appointment upang mabigyan ng pagkakataon ang iba pang mga aplikante na makakuha ng kanilang appointment.  Ang pagkuha ng higit pa sa isang appointment ay maaaring maging sanhi ng pagpapawalang bisa ng inyong appointment.

(Applicants are advised to avoid from multiple bookings in order for other applicant to obtain their appointments. This practice will subject the cancellation of the appointment.)

Book an appointment with us!

Advertisements